Головним управлінням Держгеокадастром у Харківській області на постійній основі здійснюється моніторинг стану внесення відомостей до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру, зокрема відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць.

Слід зазначити, що при здійсненні державної реєстрації земельних ділянок державними кадастровими реєстраторами виявляються невідповідності місця розташування земельних ділянок наявним відомостям про об’єкти адміністративно-територіальних утворень. За даними Національної Кадастрової Системи частина зазначених земельних ділянок знаходиться за межами населеного пункту у відповідності до даних Проекту формування території та встановлення меж сільських населених пунктів відповідної сільської (селищної) ради. Вказані проекти було розроблено протягом 1993-1996 років відповідно до вимог законодавства на той час, метричні та семантичні дані адміністративно-територіальних одиниць, встановлених проектами, згідно вимог діючого законодавства до Національної кадастрової системи внесено не було.

Відповідно да частини 2 п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» відомості інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до Державного фонду документації із землеустрою до 1 січня 2013 року, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами відповідно до їх повноважень.

Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно абзацу 12 ст. 46 Закону України «Про землеустрій» відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно – територіальних одиниць (зокрема про межі населених пунктів) підлягають внесенню до Державного земельного кадастру а згідно до ст.173 п 4 Земельного Кодексу України «Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць» землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно- територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які

переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права

комунальної власності на такі земельні ділянки.

Згідно зі статтями 10 та 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» об’єктом Державного земельного кадастру, зокрема, є землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць. Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.

Також повідомляємо, що внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць до Державного земельного кадастру належить до компетенції державних кадастрових реєстраторів Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.

Відповідно до пункту 96 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (надалі – порядку), для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

2) документація із землеустрою та оцінки земель, документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) електронний документ.

На підставі вищевикладеного, Головне управління звертається з проханням прийняти вказану інформацію до уваги, а також, за наявності документації із землеустрою, на підставі якої на сьогоднішній день встановлені межі населених пунктів на території сільської (міської, селищної) ради, та яка відповідає вимогам діючого законодавства на момент розробки такої документації, звернутися з заявою про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та необхідними документами до Центру надання адміністративних послуг Харківської міської ради, яка розташована за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 26.