Головне управління Держгеокадастру у Харківській області (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди 2 (дві) земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності на території Валківського (1), Великобурлуцького (1) районів Харківської області.

 

1.Умови відбору виконавця земельних торгів: 

– виконавець забезпечує підготовку лота (виготовлення документації із землеустрою та агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки) та фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: вартість виготовлення документації із землеустрою та агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки, а також термін виконання згаданих робіт;

  1. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкта.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з  пропозицією щодо вартості виготовлення документації із землеустрою, агрохімічного паспорту поля, земельної ділянки та терміну виконання таких робіт.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про претендента (за формою згідно з додатком 2);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

– інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у складі учасника за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій»;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів). 

В запечатаному конверті подається пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

         Підготовка лотів включає розроблення документації із землеустрою та агрохімічного паспорта поля, земельних ділянок відповідно до   додатку 3.

 

       Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів  можуть подавати  пропозиції на відбір виконавця торгів

до 1200  год. 10.08.2020  року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: вул. Космічна, 21, 8-9 поверх,  м. Харків, 61145

Контактні телефони: телефон для довідок:  760-79-14, 760-79-07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п                                   Найменування документу № сторінки

 

(посада особи)                                                                          (підпис)                                    (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

Повна назва: _________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ________________________________________________;

Юридична адреса: ____________________________________________________;

Поштова адреса: _____________________________________________________;

Телефон: ____________________________________________________________;

Факс: _______________________________________________________________;

Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

МФО: ______________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________;

Найменування посади керівника: _______________________________________;

Інша інформація*  ____________________________________________________

(посада особи)          (підпис)                     (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, право на які пропонується для продажу на земельних торгах окремими лотами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Харківської області
№ з/п Місце розташування земельної ділянки Площа земельної ділянки,

га

Цільове  призначення            (функціональне використання) Кадастровий номер земельної ділянки    (у разі наявності) Вид документації
1 2 3 4 5 6
1  

Хатнянська сільська рада Великобурлуцького району

 

 

8,4493

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 6321485100:01:000:0558 технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), агрохімічний паспорт поля,  земельної ділянки
2  

Перекіпська сільська рада Валківського району

 

 

6,7565

 

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

6321286001:00:001:0262 технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), агрохімічний паспорт поля,  земельної ділянки