За дорученням Держгеокадастру Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області проведено аналіз підстав, які стали причинами відмов у наданні адміністративної послуги “Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру”, зокрема помилки, допущені сертифікованими інженерами-землевпорядниками при розробленні землевпорядної документації. За результатами аналізу встановлено перелік найбільш розповсюджених порушень норм діючого законодавства, а саме:

 • ст.34 Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

 • ст.55 Закону України «Про землеустрій»;

 • ст. 122 щодо Порядку ведення державного земельного кадастру, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051

 • ІІІ розділу Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 №376;

 • ст.50 Закону України «Про землеустрій» ;

 • ІІ розділу Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 №376;

 • ст.56 Закону України «Про землеустрій»;

 • ст.24 Закон України «Про Державний земельний кадастр».

Відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій» визначено, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює державний нагляд у сфері землеустрою. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері землеустрою, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Для підвищення відповідальності під час розроблення сертифікованими інженерами-землевпорядниками документації із землеустрою Держгеокадастр доручив Головним управлінням Держгеокадастру у областях  щотижнево інформувати про:

 • надані висновки державної експертизи землевпорядної документації, за підсумковою оцінкою якої об’єкти експертизи оцінено негативно;

 • видані експертами структурних підрозділів головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві негативні висновки про відмову у погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 • видані державними кадастровими реєстраторами рішення про відмову у державній реєстрації земельних ділянок у разі невідповідності вимогам законодавства розробленої документації із землеустрою.

Враховуючи вищевикладене та з метою покращення якості документації із землеустрою наголошуємо на необхідності дотримання вимог земельного законодавства. Окремо доцільно закцентувати увагу на найбільш поширені порушеннях норм чинного законодавства які наведені в переліку вище.