13 травня перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Саранча В.І. провів нараду з суб’єктами господарської діяльності,  які мають право проводити роботи в галузі землеустрою, в тому числі й топографо-геодезичні та картографічної роботи.

Предметом наради стала нова державна геодезична система координат УСК-2000, використання якої, починаючи з грудня 2016 року, стало обов’язковим при виконанні робіт із землеустрою.

Для проведення роз’яснювальної роботи під час наради щодо запровадження системи координат УСК – 2000 в Державному земельному кадастрі також були залучені заступник начальника відділу державної реєстрації об’єктів Державного земельного кадастру Управління Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Бєлєвцов А.С. та в.о. начальника Відділу державного геодезичного нагляду  Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Смольніков О.М.

“Практичною цінністю нової системи координат є можливість ефективного використання глобальних навігаційних супутникових систем в топографо-геодезичному виробництві, які мають цілий ряд переваг в порівнянні з традиційними методами. УСК-2000 якнайкраще відповідає сучасним технологіям і системам координат, прийнятим у розвинутих країнах світу.

Отже, ведення в Україні сучасної єдиної системи координат є надзвичайно важливим і актуальним. Вона матиме практичну цінність і буде використана в космічній, оборонній, транспортній галузях, геологічній розвідці, екології, геодинаміці та сейсміці, а також у політичній, освітній та інформаційних сферах,” – зазначів Василь Іванович, підвівши підсумки наради.

Довідка: В межах території України функціонує низка геодезичних систем координат. Система координат 1942 року (СК-42) — референцна система прямокутних координат на площині, яка базується на використанні конформної проекції Ґаусса-Крюгера. Система координат 1963 року (СК-63) ґрунтується на триградусних зонах, є відкритою системою і у відповідності до раніше діючих нормативно-технічних документів, рекомендувалась як основна для кадастрових знімань. Система координат УСК-2000 встановлена за умови паралельності її осей просторовим осям Міжнародної загальноземної референцної системи координат ITRS. За поверхню відліку в системі координат УСК-2000 прийнятий референц-еліпсоід Красовського. Система координат УСК-2000 чітко узгоджена з Міжнародною загальноземною референцною системою координат ITRS на епоху 2000 року – ITRF2000, яка закріплена пунктами космічної геодезичної мережі.