Протягом 15-16 листопада поточного року на сайтах загальнонаціональних  та місцевих ЗМІ були опубліковані новини про розпочате кримінальне провадження стосовно осіб, через дії яких з державної власності вибули землі Національного природного парку «Гомільшанські ліси» (далі – НПП «Гомільшанські ліси»). Зазначені новини містять посилання на інформацію прес-служб Генеральної прокуратури України, прокуратури Харківської області, які були попередньо розміщені на їх офіційних веб-сайтах від 15 листопада поточного року.

Головне управління Держгеокадастру у Харківській області (далі – Головне управління) надає роз’яснення щодо виділення Головним управлінням  за період з 2015 по 2019 роки земельних ділянок за рахунок так званих земель природно-заповідного фонду НПП «Гомільшанські ліси».

Стосовно правового статусу відомостей, що містяться на Публічній кадастровій карті України. Інформація з шару Публічної кадастрової карти «природно-заповідний фонд», що відображає межі об’єктів природно-заповідного фонду України, не містить офіційних відомостей Державного земельного кадастру та носить лише інформативний характер.

При цьому Закон України «Про Державний земельний кадастр» та Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051, визначає підставами щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру тільки відповідну документацію із землеустрою.

Такими видами документації із землеустрою в даному випадку є, зокрема, проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення (до цього часу не розроблений та відповідно до норм чинного законодавства не погоджений та не затверджений), або проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на розроблення якого в даному випадку був наданий дозвіл НПП «Гомільшанські ліси» Кабінетом Міністрів України від 18 грудня 2018 року. В подальшому вказаний проект не проходив процедуру погодження землевпорядної документації і земельні ділянки, які планується відвести, в Держаному земельному кадастрі не зареєстровані.

Стосовно вказаної в новинах інформації про виділення Головним управлінням 406 земельних ділянок природно-заповідного фонду та передачу їх у приватну власність громадянам. Упродовж 2015-2017 років Головним управлінням жодної земельної ділянки з цільовим призначенням природно-заповідного фонду на території НПП «Гомільшанські ліси» не виділялось.

Протягом 2015-2019 років наказами Головного управління в межах повноважень, передбачених приписами статті 122 Земельного кодексу України, як розпорядника земель сільськогосподарського призначення державної власності,  передані у власність громадянам 45 земельних ділянок загальною площею 25,5852 га (з яких 32 земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва та 13 – для ведення особистого селянського господарства) на «умовній» території НПП «Гомільшанські ліси»  не за рахунок земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

Передача земель сільськогосподарського призначення у приватну власність до встановлення меж території НПП «Гомільшанські ліси» та внесення такої інформації до Державного земельного кадастру не порушує прав та законних інтересів державної установи НПП «Гомільшанські ліси» та не зменшує на даний час умовну (проект землеустрою на стадії  проектування) територію парку.

Стосовно встановлення меж територій природно-заповідного фонду та правового статусу територій НПП «Гомільшанські ліси».

Територія  НПП «Гомільшанські ліси» залишається без затверджених меж з причини відсутності рішення про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж  території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

Крім того, нормами Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (далі – Закон) передбачено, що ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються національним природним паркам у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства України.

До складу територій національних природних парків можуть включатися ділянки землі та водного простору інших землевласників та землекористувачів.

Вказаним Законом також передбачена господарська зона на території національних природних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів.

У її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

За наявною в Головному управлінні інформацією, надання 18 грудня 2018 року Кабінетом Міністрів України НПП «Гомільшанські ліси»  дозволу на розроблення вищезазначеного проекту з подальшим вилученням земельних ділянок державної власності лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Зміївське лісове господарство», та надання їх НПП «Гомільшанські ліси» із зміною цільового призначення говорить про те, що у складі національного природного парку можуть бути різні категорії земель  (в тому числі, і землі житлової та громадської забудови, рекреаційного, лісогосподарського, сільськогосподарського призначення та інші) та не свідчить про те, що всі землі розташовані на території національного природного парку є землями природно-заповідного фонду.

Тобто, земельні ділянки інших категорій земель визначаються як землі природно-заповідного фонду виключно після їх вилучення з інших категорій земель та зміни цільового призначення в порядку, встановленому земельним законодавством.