Відповідно до підпункту 6 пункту 4 Положення про Головне управління Держгеокадастру в області, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.09.2016 № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2016 за № 1391/29521, та підпункту 6 пункту 4 Положення про Головне управління Держгеокадастру у м. Києві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.10.2016 № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2016 за № 1392/29522, Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві уповноважені здійснювати державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

Відділом державного геодезичного нагляду згідно наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 26.11.2019 № 306 «Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік» проводяться планові перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань про проведення заходу державного нагляду (контролю):

– Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23 грудня 1998 року № 353-XIV;

– Закон України «Про географічні назви» від 31 травня 2005 року № 2604-IV ;

– Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 2007 року № 877-V ;

–  Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року № 1344 ;

– Порядок побудови Державної геодезичної мережі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646 ;

– Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року    № 661 ;

– Порядок охорони геодезичних пунктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 836 ;

– Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09 квітня 1998 року № 56 ;

– Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджені наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 лютого 2014 року № 65;

– Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 липня 2014 року № 282 ;

– Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 листопада 2014 року № 435 .