Одним із важливих завдань для українського громадянського суспільства є реалізація права на доступ до публічної інформації.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими за-собами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створе-на в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Тобто до публічної інформації Законом віднесено:

  • всю інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень;
  • визначену в статті 13 Закону інформацію, що знаходиться у володінні розпорядників, які не є суб’єктами владних повноважень(інформація щодо використання бюджетних коштів, виконання делегованих повноважень, умов постачання товарів, послуг і цін на них, інша суспільно необхідна інформація).

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Інформація з обмеженим доступом теж є публічною, і на неї поширюється дія Закону. Доступ до такої інформації може бути обмежений за умови додержання вимог Закону.

Отже, в деяких випадках, як виняток із загального правила, доступ до публічної  інформації може бути обмежено згідно з частиною 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».