1. Замовник
1.1. Найменування: Головне управління Держкомзему у Харківській області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  21230098
1.3. Місцезнаходження:, 61003, м. Харків, вул. Короленка, буд. 16, пов. 10
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35216001000027
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв`язок з учасниками (прізвище, ім`я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв`язку, е-mail): Саранча Василь Іванович – заступник начальника Головного управління – начальник Управління державного земельного кадастру; 61003, м. Харків, вул. Короленка, буд. 16, пов. 9; тел. (057)760-79-03;  факс (057)760-79-01;  е-mail: gu@kharkovzem.gov.ua1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство аграрної політики та продовольства України, 37471967

2. Джерело фінансування закупівлі:  Кошти державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК016-97 – 75.11.1 Державне управління загального характеру (послуги з виконання окремих етапів адміністративних послуг)
3.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг:  99900 послуг
32.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: територіальні органи Головного управління Держкомзему у Харківській області.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2012р.

3. Процедура закупівлі: закупівля в одного учасника.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.mе.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.kharkovzem.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 26.11.2012 №323948
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»): –
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : 26.11.2012 № 323948/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель : 03.12.2012 № 333175

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12 листопада 2012р.

6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Харківська регіональна філія Державного підприємства “Центр державного земельного кадастру”
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 26420722
6.3.Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:61003 м. Харків, вул. Короленка,16; тел.: (057) 760-78-19, факс: (057) 760-78-20

7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28 листопада 2012 р.
7.2. Дата укладання договору про закупівлю: 17.12.2012р. на 2 831 900,00 грн. з ПДВ (два мільйони вісімсот тридцять одна тисяча дев’ятсот грн. 00 коп. з ПДВ)
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:    2 831 900,00 грн. з ПДВ. (цифрами)
два мільйони вісімсот тридцять одна тисяча дев’ятсот грн. 00 коп. з ПДВ.(словами)
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):-
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
7.5.1. Дата прийняття рішення:-
7.5.2. Причини:-