Критерії та періодичність проведення планових заходів в частині проведення заходів державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель визначено згідно Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» від 03.10.2018 № 801