Затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо- геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру