Відповідно до частин 4 статті 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства.

Пунктом «в» частини 2 статті 25 Закону України «Про землеустрій» (далі – Закон) передбачено, що видом документації із землеустрою, зокрема, є проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів.

Згідно з частиною 1 статті 26 Закону замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.

Відповідно до частин 2-4 статті 47 Закону передбачено, що проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів визначають місце розташування і розміри земельних ділянок, власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюють режим використання та охорони їх територій.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів розробляються на підставі укладених договорів між замовниками документації із землеустрою та її розробниками.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду розробляються для біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва та зоологічних парків на землях та земельних ділянках, що включаються до складу цих територій без вилучення у землевласників та землекористувачів.

Рішення про затвердження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон одночасно є рішенням про встановлення меж таких територій.

Таким чином, без рішення про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення межі таких територій слід вважати не встановленими.

Окрім того, пунктом 3.1. Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затверджених наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 21 серпня 2018 року № 306, передбачено, що розроблення проектів створення регіональних ландшафтних парків, заповідних урочищ, заказників та пам’яток природи місцевого значення забезпечується структурними підрозділами відповідних обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Також слід наголосити, що згідно з пунктом 5 статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Крім того, відповідно до пункту 2 та підпункту 39 пункту 6 Положення про Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 23 травня 2018 року               № 334, Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

Департамент відповідно до визначених повноважень вносить пропозиції до відповідних органів місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Таким чином, з метою уніфікованого вирішення на території Харківської області проблемного питання встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення першочергово необхідно здійснити розробку проектів створення регіональних ландшафтних парків, заповідних урочищ, заказників та пам’яток природи місцевого значення з подальшим розробленням проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.